Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Ders Adı: Genel Kimya
Kod: CHEM 102
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirerek kimyanın mühendislik, çevre ve teknolojik alanlarda oynadığı rol hakkında genel bir bakış açısı sağlamaktır. Böylece, öğrenciler kritik düşünme ve problem çözme yeteneklerini ve kimya dersinin farklı konularında yapacakları laboratuar uygulamaları ile düşünsel ve bedensel becerilerini geliştirebileceklerdir.
İçerik: 2016-2017 Güz Dönemi itibariyle bu ders CEAC 105 olarak değişmiştir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://engineering.atilim.edu.tr/~chem/Courses.htm
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6