Stratejik Yönetim (IE 427) Ders Detayları

Ders Adı: Stratejik Yönetim
Kod: IE 427
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders öğrencinin stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar, strateji geliştirme, strateji uygulama ve değerlendirme konusunda temel bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır.
İçerik: Stratejik Yönetime bakış. Strateji türleri, strateji oluşturma (Kurum misyon bildirimi, strateji analizi ve seçimi, dış değerlendirme, iç değerlendirme), Strateji uygulama, Strateji Değerlendirme ve Kurumsal Karne.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie427/
Ders Dosyası:
AKTS: 5