Servis Sistemleri (IE 419) Ders Detayları

Ders Adı: Servis Sistemleri
Kod: IE 419
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders başarı ile tamamlandığında, öğrenciler hizmet sistemleri problemlerini kavramlaştırabilecek ve bu problemlere yaklaşabilmek için ilgili uygun becerileri elde edecek, etkin ve verimli çözümler önerebileceklerdir. Operasyon, strateji, bilgi teknolojileri ve pazarlama konularını bir hizmet sisteminin tasarım etkin yönetimi için birleştirebilecektir.
İçerik: Verimli ve müşteri tatminini sağlayabilen hizmet sistemleri tasarımında kontrol kavramının teknikleri ve uygulamaları. Hizmet stratejisi ve rekabet edebilirlik. Hizmet sistemleri kurulumundaki temel konular. Hizmet operasyonlarının yönetimi için kullanılan araç ve teknikler.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie419/
Ders Dosyası:
AKTS: 5