Endüstri Mühendisliği Semineri (IE 404) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Mühendisliği Semineri
Kod: IE 404
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, öğrenciler ile endüstriden, kamu ve akademik kurumlardan uygulamacılar arasında etkileşim yoluyla, endüstri mühendisliğinde profesyonel ve etik davranışların anlaşılması ve değerlendirilmesi konularında olduğu kadar küresel, ekonomik, sosyal ve çevresel konularda da farkındalık oluşmasını sağlar.
İçerik: Öğretim üyeleri ve endüstriyel, teknik, akademik ve kamu kurumlarından uzmanlar tarafından gerçekleştirilen disiplinlerarası seminer sunumları serisi. Başlıca endüstri mühendisliği sorunlarının ve güncel konuların tartışılması.
Dönemi: Bahar
Teori: 0
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 1
Web: http://atilim.edu.tr/~ie404/
Ders Dosyası:
AKTS: 3