Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402-old) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Mühendisliği Tasarımı II
Kod: IE 402-old
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ardışık derslerde (IE 401 ve IE 402) amaçlanan öğrencinin açık uçlu bir gerçek problemi analiz, formülasyon ve model kurma safhaları sonucu takım çalışması içinde çözüme kavuşturmasını sağlamaktır.
İçerik: IE 401 ve IE 402 olarak proje tasarm ders serisinin ikincisi. İmalat veya servis sistemindeki ciddi bir soruna endüstri mühendisliği yaklaşımıyla çözümler üretilmesi gerekmektedir. İkinci derste veri toplama ve analiz, ilk derste formüle edilmiş olan sorunu çözmeye yönelik modelleme ve tasarım, gerekli raporlama ve dökümantasyonla birlikte beklenmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie402/
Ders Dosyası:
AKTS: 9