Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401-old) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Mühendisliği Tasarımı I
Kod: IE 401-old
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ardışık derslerde (IE 401 ve IE 402) amaçlanan öğrencinin açık uçlu bir gerçek problemi analiz, formülasyon ve model kurma safhaları sonucu takım çalışması içinde çözüme kavuşturmasını sağlamaktır.
İçerik: IE 401 ve IE 402 olarak proje tasarm ders serisinin ilki. İmalat veya servis sistemindeki ciddi bir soruna endüstri mühendisliği yaklaşımıyla çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bu ilk derste saha çalışması, sorun belirtilerinin incelenmesi ve problem formülasyonu beklenmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie401/
Ders Dosyası:
AKTS: 4