Kalite Yönetimi (IE 318) Ders Detayları

Ders Adı: Kalite Yönetimi
Kod: IE 318
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders, kalite kavramını ve kalitenin üretim ve servis sektöründeki önemini ve kaliteye ulaşmak için kullanılan çağdaş method ve yöntemleri anlatmayı hedefler.
İçerik: Kalite Yönetiminin Temelleri. Kalite iyileştirme teknikleri. Kalite maliyeti. İstatistiksel Kalite Kontrol metod ve felsefesi, değişkenler ve nitelikler için kontrol grafikleri, süreç yeterliliği. Ürün kabulü, kabul örnekleme planları. Deney tasarımı ile süreç iyileştirme. Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001-2000 Kalite Standardları, güncel felsefeler, kalite değişimi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5