Yöneylem Araştırması II (IE 302) Ders Detayları

Ders Adı: Yöneylem Araştırması II
Kod: IE 302
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrenciye, yöneylem araştırması tekniklerini kullanarak gerçek hayat problemlerimi modelleyip çözebilme ve elde edilen çözüm sonuçlarını analiz edebilme yeteneği kazandırılmalıdır. Öğrenci, rastsal, deterministik, vb. modelleri anlayabilmeli ve bu modelleri çözerken bilgisayar programlarını kullanabilmelidir.
İçerik: Tamsayı programlama ile modelleme ve imalat ve servis sistemlerinde uygulamaları. Şebeke modelleri: Modeli formüle etme, minimum yayılma ağacı, en kısa yol, maksimum akış problemleri, kritik iz yöntemi, program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği. Stokastik süreçler ve modellere giriş. Sıra bekleme modellerine giriş.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie302/
Ders Dosyası:
AKTS: 5