Mühendislik Ekonomisi (IE 315) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Ekonomisi
Kod: IE 315
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, endüstri mühendisliği bakış açısından alternatif yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve eknomik açıdan olumlu olanların seçilmesini sağlamaktır. Dersin sonunda, öğrenci, mühendislik ekonomisi problemlerini araştırmayı, formüle etmeyi ve bunları uygun kavramsal, matematiksel yeti ve modelleri kullanarak çözmeyi öğrenecektir.
İçerik: Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie315/
Ders Dosyası:
AKTS: 5