Yöneylem Araştırması I (IE 301) Ders Detayları

Ders Adı: Yöneylem Araştırması I
Kod: IE 301
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilere, doğrusal programlama tekniklerini kullanarak, gerçek hayat problemlerini modelleyip çözme ve bu şekilde elde edilen sonuçları analiz edip yorumlama yeteneği kazandırmaktır. Öğrenciler, çeşitli modelleri çözecek bilgisayar paketlerini kullanma becerileri kazanacaklardır.
İçerik: Yöneylem araştırması yöntem bilimi. Üretim ve hizmet birimlerinde karşılaşılan mühendislik problemlerinin modellenmesi. Doğrusal programlama çözüm algoritmaları. Dualite ve duyarlılık analizleri. Ulaşım modeli, aktarmalı ulaşım modeli ve atama problemleri.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie301/
Ders Dosyası:
AKTS: 5.5