Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 102) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Mühendisliği'ne Giriş
Kod: IE 102
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste endüstri mühendisliği tarihi, gelişimi ve önemli konu başlıklarına aşinalık kazandırmak amaçlanmaktadır. Endüstri mühendisliği konuları, problemleri ve çözüm yaklaşımlarına bir giriş yapılması hedeflenmektedir.
İçerik: Endüstri mühendisliği tarihi. Endüstri mühendisliği uzmanlaşma alanları. Problem çeşitleri. Problem çözümünde Endüstri mühendisliği yaklaşımı. Endüstri mühendisliği modellerine ve çözüm tekniklerine giriş. Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği müfredatına bakış.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web: http://atilim.edu.tr/~ie102/
Ders Dosyası:
AKTS: 2.5