Mühendisliğe Giriş (IE 101) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendisliğe Giriş
Kod: IE 101
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, birinci sınıfa başlayan öğrencilere mühendislik, özellikle de mühendislik tasarımının yaratıcı bakış açısını kazandırmaktır. · To help students gain experience on design through a design project. · To help students gain experience working in teams. · To help students learn ethical and legal issues in engineering. · To help students develop communication skills through written and oral presentation of the design work.
İçerik: Mühendisliğe giriş. Mühendislik tasarım sürecinin tartışılması ve analizi. Tasarımın dokümantasyonu. Mühendislik ve tasarımda etik ve legal konular. Dönem projesi ile tasarım süreci konusunda deneyim elde etme.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web: http://atilim.edu.tr/~ie101/
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7