Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar (IE 442) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar
Kod: IE 442
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrencilere üretim/hizmet sahaları içerisinde endüstri mühendisliği problemleri için veri analizi,tasnifi ve empirik model geliştirmeye ilişkin bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.Öğrenci farklı istatistiksel teknikleri ayırt edip,paket programı kullanılarak uygulama yapabilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Endüstri mühendisliği problemlerinin çözümünde basit ve çoklu doğrusal regresyon, deney tasarımı ve analizi, çok değişkenli analiz ve parametrik olmayan testlerin uygulamaları.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5