Yönetim ve Organizasyon (IE 423) Ders Detayları

Ders Adı: Yönetim ve Organizasyon
Kod: IE 423
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere yönetim süreci ile organizasyonel teori, tasarım ve değişikliği hakkındaki temel bilgileri aktarmaktır.
İçerik: Yönetim süreci; planlama, organize etme, kontrol, yönlendirme; organizasyonel tasarımın temel unsurları; organizasyonel yapının tasarımı; organizasyonel değişiklik
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie423/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5