Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 422) Ders Detayları

Ders Adı: Müşteri İlişkileri Yönetimi
Kod: IE 422
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı öğrencilere müşteri ilişkileri yönetiminin temel kavramlarını teknoloji ve iş felsefesi olarak tanıtmaktır.
İçerik: Müşteri İlişkileri Yönetimini (MİY) tanıtmak, MİY değer zinciri, MİY’in enformasyon teknolojisi, müşteri portföyü analizi, Müşteri kazanmak, Müşteri Ağı yaratımı ve yönetimi, müşteriler için değer yaratmak, müşteri yaşam değerini yönetmek, müşteri bağlılığı ve gelişimi, MİY organizasyonu.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie422/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5