İş Etüdü ve Tasarımı (IE 411) Ders Detayları

Ders Adı: İş Etüdü ve Tasarımı
Kod: IE 411
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, belirli bir performans ve verimlilik seviyesine ulaşmak amacıyla iş etüdü sürecini, yani, iş tasarımını ve işin ölçülmesini anlayabilecek bir bilgi birikimi sağlamaktır. İş etüdü problemlerinin, olay etütleri, sınıf tartışmaları ve ekip çalışmaları yardımıyla hem analitik yöntemler hem de pratik yaklaşımlarla çözülmesine olanak sağlamayı amaçlar.
İçerik: İş etüdüne giriş: Etkinlik ve verimlilik kavramları, iş etüdü ve iş ölçümü kavramları ve aralarındaki ilişki, iş etüdü projesi yöntem bilimi, ölçüm, gözlem ve kayıt teknikleri ve olanakları, atık azaltma kavramları ile entegrasyonu, iş basitleştirme, yalın üretim, maliyet ve performans standartları oluşturma.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5