İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (IE 320) Ders Detayları

Ders Adı: İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması
Kod: IE 320
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilere iş süreçlerinin etkli bir şekilde ve ilgi metotlarla yeniden tasarlanmasını, mevcutların geliştirilmesini, ölçülmesini sağlamak ve böylelikle kurumlara ve iş ortaklarının verimliliklerine katkı sağlanmasını öğretmektir.
İçerik: Bu derste öğrencilere iş süreçlerinin etkli bir şekilde ve ilgi metotlarla yeniden tasarlanmasını, mevcutların geliştirilmesini, ölçülmesini sağlamak ve böylelikle kurumlara ve iş ortaklarının verimliliklerine katkı sağlanması öğretilir. Ayrıca uluslararası en iyi uygulamalar, destek teknikleri ve diğer pratik bilgiler sunumlarla desteklenmektedir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5