Proje Yönetimi (IE 314) Ders Detayları

Ders Adı: Proje Yönetimi
Kod: IE 314
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, öğrencilere verimli ve etkin proje başlatma, geliştirme, hesaplama ve hayata geçirmeyi öğretmeyi hedeflemektedir. Öğrencinin Proje personeli ve proje başarısı arasındaki ilişkinin farkında olmasına yardımcı olur. Projenin ne zaman ve neden plan doğrultusunda ilerlemediğini, planın daha gerçekçi bir şekilde revize edilip edilmemesi gerektiğini anlaması sağlanarak, proje üzerinde sağlam bir kontrol kurmayı hedefler. Ayrıca risk ve çatışmalardan kaçınma yolları önerir.
İçerik: Proje yönetiminin elemanları ve fazları. Proje yönetiminin fonksiyonları (planlama, personel atama, çizelgeleme, takip ve kontrol) ve teknikleri (CPM, PERT). Proje yönetimi için yazılım araçları. Proje maliyet kontrolü ve zaman/kaynak yönetimi. Liderlik türleri, çatışma ve risk yönetimi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5