Araştırma Konusu (IE 530) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma Konusu
Kod: IE 530
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencinin bir araştırma çalışmasında ihtiyaç duyacağı teknik alt yapı, bilgi birikimi ve araştırma yöntemlerini öğrenmesini sağlamaktır. Bu ders, öğrencinin araştırma çalışmasına bir ön hazırlık niteliğindedir.
İçerik: Araştırma yöntemleri. Alana yönelik alt yapı bilgi tarama. Akademik okuma. Bir araştırma çalışmasını sonlandırma.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5