Yönetim Bilgi Sistemlerinde İlerlemeler (IE 521) Ders Detayları

Ders Adı: Yönetim Bilgi Sistemlerinde İlerlemeler
Kod: IE 521
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders kapsamında öğrenciler yönetim bilgi sistemlerinin mühendislik tasarımındaki yerini öğreneceklerdir.
İçerik: Bu ders yönetim bilgi sistemlerini ileri konularına bir bakış amacı taşımaktadır. Bir yönetim bilgi sistemi üç ana yapıdan oluşmaktadır: bilgi sistemleri teknolojisi, bilgi teknolojileri geliştirilmesi ve bilgi sistemleri yönetimi. Bu ders daha ziyade en son başlık ile ilgilenmektedir. Bilgi teknolojisindeki ve geliştirme metotlarındaki ilerlemelere paralel olarak sürekli yeni iş olanakları ve bu işleri verimli bir şekilde yönetebilme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu ders bu tür yeni uygulamaları ve bu uygulamaları başarı ile gerçekleştirmek için kullanılabilecek yöntemleri tartışmaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5