Lojistik ve Envanter Sistemleri (IE 520) Ders Detayları

Ders Adı: Lojistik ve Envanter Sistemleri
Kod: IE 520
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, lojistik kavramı ve lojistik yönetimi, stratejik lojistik yönetimi, uluslararası lojistik, lojistikte kalite, lojistik maliyetler, lojistik sistemlerin analizi ve tasarımı envanter planlaması ve kontrolünde karsılasılan problemlere odaklanmakta ve bu problemlerin çözümü için matematik modellere agırlık vermektedir. Bu derste ögrenciler statik –dinamik modeller ile deterministik ve stokastik talep sistemlerini incelemenin ve çözüm yollarına da odaklanacaklardır.
İçerik: Büyük ölçekli imalat ve iş çevrelerinde lojistik için gereksinimleri belirlemek. Lojistik performansı ve fiyat kontrolü, üretim sistem tasarımında lojistik kavramı. Tedarik kavramına bir bakış, malzeme alınması, fiziki dağılım, satış sonrası servisler (ürün tamiri ve bakımı). Paketleme imkanları, tamir, bakım ve lojistikte otomasyon. Envanter kavramı ve envanter fiyatları. EOQ modeli. Sabit veya değişken tekrar ısmarlama aralıkları ve temin zamanları. Çoklu-ekolon modelleri. Bazı envanter modelleri için buluşsal çözümler.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5