Tahmin (IE 519) Ders Detayları

Ders Adı: Tahmin
Kod: IE 519
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders kapsamında öğrenciler tahminin mühendislik tasarımındaki yerini öğreneceklerdir.
İçerik: Genel tahmin metot ve teknikleri. Tahmin metotları ve tahmin sistemleri; Dinamik Bayesian modellemesi; Metodolojik tahmin ve analiz (süreç oncesi ve sonrası, ara müdahele, düzgünleştirmek, parça ara müdahale); Varyans öğrenme; Tahmin izleme ve uygulamaları; Zaman Serisi Analizi ve tahmin; Hareketli ortalamalar; ARMA modelleri için tahmin; ARIMA modelleri; Mevsimsel ve mevsimsel olmayan Box-Jenkins modelleri; Winter’ın üstsel yumuşatması; Çözümleme modelleri; Diğer uygun metotlar; Gerçek hayat uygulamaları
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5