Mühendislik Tasarım Ekonomisi (IE 518) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Tasarım Ekonomisi
Kod: IE 518
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrenci mühendislik tasarımında ekonominin önemini öğrenecektir.
İçerik: Yatırım projeleri ve akış diyagramları, faiz ve denklik, yatırım değerlendirme teknikleri, enflasyonist ortamda yatırım değerlendirme, çeşitli various deterministik anapara bütçeleme modelleri (lineer programlama modelleri, kesikli modeller, dynamic modeller, çok kriterli optimizasyon modelleri), kazanç teorisi, risk altında yatırım değerlendirme teknikleri, karar ağaçları, risk içeren projeler için karşılaştırma metodları.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5