Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 517) Ders Detayları

Ders Adı: Müşteri İlişkileri Yönetimi
Kod: IE 517
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders kapsamında öğrenciler müşteri ilişkileri yönetiminin temel konseptlerini öğrenecek ve gerçek problemlerin çözümleri için uygulamada bulunabileceklerdir.
İçerik: Bu ders operasyonel, analitik ve işbirlikçi müşteri ilişkileri yönetimini analiz eder. Operasyonel CRM ile başlar, analitik ve işbirlikçi CRM’e bağlantı kurar. Müşterilerle ilişki kurmanın ve sürdürmenin önemi. Müşteri sadakatini geliştirmek. Müşteri değerini ve karlılığı analiz etmek. Bireysel müşterilerle efektif ilişkilerin sağlanmasında teknolojinin kullanım olanaklarının araştırılması. CRM sürecinin yönetilmesi. CRM sistemlerinin entegrasyonu ve başarılarının değerlendirilmesi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5