Çok Ölçütlü Karar Verme (IE 515) Ders Detayları

Ders Adı: Çok Ölçütlü Karar Verme
Kod: IE 515
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı pratik ÇÖKV tekniklerinin ve karar verme süreçlerinin yapısının öğrenilmesinin sağlanması ve bunlar sayesinde öğrencilerin karar problemini oluşturan alternatifler, kriterler ve amaçlar hakkındaki bilgilerinin artırılmasıdır.
İçerik: Karar vermeye giriş, Belirsizlik ve risk altında karar verme, Karar ağaçları, Karar problemlerinin yapılandırılması, Çok ölçütlü karar verme yöntemleri, Temel yöntemler, Etkileşimli yöntemler, ELECTRE yaklaşım, Üstünlüğe dayalı yöntemler, Pareto Analizi, Değer-Fayda temelli yöntemler, Hedef programlama ve uygulamaları.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5