Karar Destek Sistemleri (IE 514) Ders Detayları

Ders Adı: Karar Destek Sistemleri
Kod: IE 514
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrenciler gerçek hayata ilişkin karmaşık problemlerin çözümünde kullanılacak karar destek sistemlerinin geliştirilmesine yönelik temel kavramları öğrenecektir.
İçerik: Karar Destek Sistemleri ve İş Zekası Kavramları, Karar Destek Sistemleri ve iş Zekası, Karar Verme, Sistem Modellemesi ve Analizi, Veri Ambarı, Veri Görselleştirme, Veri, Yazı ve Web Madenciliği, Yapay Sinir Ağları, İş Performans Yönetimi, Etkileşimli ve Bilgisayar Destekli Teknolojiler, Grup Karar Destek Sistemleri, Bilgi Yönetim Sistemleri, Yapay Zeka, Uzman Sistemler, Gelişmiş Sistemler, Karar Destek Sistemleri Uygulamaları
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5