Stratejik Planlama (IE 513) Ders Detayları

Ders Adı: Stratejik Planlama
Kod: IE 513
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders kapsamında öğrenciler stratejik planlamanın temel konseptlerini öğrenecek ve gerçek problemlerin çözümleri için uygulamada bulunabileceklerdir.
İçerik: Bu ders strateji bazlı ileri yönetim konusunu kapsamaktadır. Firmaların görev ve amaçlarına ulaşabilmesini sağlayan formülasyon, uygulama ve değerlendirme işlemleri stratejik yönetimin metod ve teknikleriyle sağlanmaktadır. Stratejik seçim ve karar verme, süreç yapısının stratejik uyarlanması ve planlama türü, stratejileri gözden geçirme, yeni bir araç olan Kurumsal Karne aracı kullanılarak değerlendirme ve kontrol.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5