Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi (IE 512) Ders Detayları

Ders Adı: Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi
Kod: IE 512
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, ürün alet, iş tanımı ve çevre tasarımında göz önüne alınması gereken insan yapısı incelenir. Bunların yanı sıra öğrencilere kalite, performans ve iş güvenliğini arttırmaya yönelik tasarım prensipleri de anlatılacaktır. Ders tamamlandığında öğrenciler insan çabasını, kazaları, rahatsızlığı ve tatminsizliği minimize etmekte kullanılan tasarım stratejileri, prensipleri ve teknikleri hakkında yeterli bilgi sahibi olacaklardır.
İçerik: Uygulamalı antropometri, çalışma alanı tasarımı, oturma tasarımı, görsel çevre, gürültü, çevre sıcaklığı, kimyasal maddeler, fiziki çalışma ve elle malzeme taşıma, tasarım için NIOSH yaklaşımı ve yük kaldırma görevlerinin değerlendirilmesi, Biyomekanik, titreşim ve hız kazanma.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5