Sezgisel Yöntemler (IE 511) Ders Detayları

Ders Adı: Sezgisel Yöntemler
Kod: IE 511
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere gerçek hayat problemlerinde uygulanabilmesi amacıyla sezgisel yaklaşımların temel kavramları öğretilecektir.
İçerik: Öğrenciler ; optimizasyon amaçlı sezgisel yaklaşımlar ve çeşitli uygulama alanlarını .Karmaşık optimizasyon problemleri ve sezgisel yöntemlerle çözüm stratejileri. Sezgisel çözüm arama yöntemleri. Benzetimli tavlama: yapı, algoritmalar ve uygulama. Tabu arama: yapı, algoritmalar ve uygulama. Yapay sinir ağları: yapı, algoritmalar ve uygulama. Tam sayılı ve sürekli uygulamalar. Farklı optimizasyon algoritmalarıyla kıyaslama ve saha uygulamalarını öğrenecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5