Şebeke Modelleri (IE 510) Ders Detayları

Ders Adı: Şebeke Modelleri
Kod: IE 510
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrencilere gerçek hayat problemlerinde uygulanabilmesi amacıyla şebeke modellerinin temel kavramları öğretilecektir.
İçerik: Akış problemleri. Özel amaçlı algoritmalar, sevkiyat modelleri için gelişmiş yöntemler. Maksimum akış problemi için teori, algoritma ve uygulamalar. En kısa patika. Minimum maliyet akış modelleri. Şebeke Simplex yöntemi. Çok-ürünlü akış problemleri. Genelleştirilmiş Şebeke Modeli. Şebeke modellerinin üretim planlama uygulamaları. Gezgin Satıcı Problemi. Gerçek hayat örnekleri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5