Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları

Ders Adı: Üretim Sistemleri
Kod: IE 509
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrencilere belli başlı üretim planlama karar mekanizmaları, temel uygulama alanları ve planlama hiyerarşisi yönetsel aktivitelerle bağlantılı olarak öğretilecektir.
İçerik: Organizasyonel sistemlerde üretim yönetimi ve kontrol. Farklı yaklaşımlarla malzeme yönetimi, master planlama ve üretim planlama kavramları. Tümleşik planlama, parti miktarı belirleme. İmalat sistemlerinde çizelgeleme, hizmet sistemlerinde çizelgeleme: tasarım ve uyarlama. Malzeme-İhtiyaç-Planlama (MRP) ve Tam-Zamanında-Üretim (JIT) uygulama kıyaslaması. Optimal-Üretim-Teknolojileri (OPT). Esnek İmalat Sistemleri (FMS). Envanter planlama teorisi. Üretim sistemlerinde bilişim teknolojileri desteği, planlama ve kontrol entegrasyonu. Gerçek hayat örnekleri.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5