Stokastik Süreçler (IE 508) Ders Detayları

Ders Adı: Stokastik Süreçler
Kod: IE 508
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, gerçek yaşam problemlerinin çözümünde kullanılabilecek temel stokastik süreçler bilgisinin verilmesidir.
İçerik: Bu ders; stokastik süreçlerin tanımı ve sınıflandırılmasını, Poisson, Yenileme, Markov gibi özel stokastik süreçleri ve bu gibi süreçlerin güvenilirlik ve envanter uygulamalarını içermektedir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5