Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları

Ders Adı: Kesikli Programlama
Kod: IE 506
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrenciler kesikli programlamaya ilişkin temel kavramları ve bu kavramları çalışmalarında nasıl birleştireceklerini öğrenecektir.
İçerik: Teori, hesaplama, endüstriyel çalışmalara deterministik modellerin uygulanması, tamsayılı programlama, karmaşık tamsayılı programlama, 1-0 programlama, Knapsack problemi, dal sınır algortiması, Lagrange esnetmeleri, sezgisel algoritmalar, karar analizi, oyun teorisi, doğrusal olmayan tam sayılı programlama ve çeşitli alanlara uygulamalar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5