Sistem Simulasyonu (IE 504) Ders Detayları

Ders Adı: Sistem Simulasyonu
Kod: IE 504
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere dinamik sistem ve süreçlerin modellenmesi ve analizi için gerekli olan simulasyon kavram ve tekniklerini aktarmaktır.
İçerik: Dinamik sistem modelleri ve simulasyonu, Simulasyonda istatistiksel yöntemler, Gerçek dinamik sistemlerin Monte-Carlo simulasyonu
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5