Sistem Analizi ve Tasarımı (IE 503) Ders Detayları

Ders Adı: Sistem Analizi ve Tasarımı
Kod: IE 503
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste sistem analizi ve tasarım tekniklerinin gerçek hayat problemlerine uygulayabilmeleri amacı ile öğrencilere sistem analizi ve tasarımının temel kavramları öğretilecektir.
İçerik: Sistem Analizi ve Tasarımı dersi “Sistem Yaklaşımı ve Analizi” ile ilgili temel kavramlarına ilişkin bilgi sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Sistem yaklaşımının tanıtılmasını takiben bilgi sistemlerinin tasarımı, analizi, planlanması ve kurulmasına ilişkin temel teknik ve metodolojiler sunulacaktır. Sistem Mimarisi, Gereksinim Analizi, Modelleme, Kullanıcı Ara Yüzü Tasarımı, Proje Planlaması ve Yönetimi konuları kapsanacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5