Doğrusal Programlama (IE 502) Ders Detayları

Ders Adı: Doğrusal Programlama
Kod: IE 502
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrencilere doğrusal programlamanın temel kavramları problem çözümlerinde kullanılabilmesi amacıyla öğretilecektir.
İçerik: Simplex Algoritmasının matematiksel çıkarımı. Çeşitli problemlerin doğrusal programlama formülasyonu. İkillik teorisi ve ekonomik anlamı. Simplex, Büyük-M, Revize Simplex, İkil-Simplex Yöntemleri. Hassasiyet ve post-optimalite analizleri. Doğrusal programlama için özel durumlar ve çözüm yaklaşımları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5