Yüksek Lisans Tezi (IE 597) Ders Detayları

Ders Adı: Yüksek Lisans Tezi
Kod: IE 597
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye endüstri mühendisliği alanında araştırma odaklı çalışma yaparak bilgilerini uygulamak için bir platform sunmak ve böylece konu alanında derin metodolojik bilgi edinimini sağlamaktır.
İçerik: Problem tanımı ve analizi. Araştırma yöntemleri. Literatür tarama. Araştırma metodolojileri. Geliştirme. Test. Sistem geliştirme yaşam döngüsü. Tez belgeleme.
Dönemi: Bahar
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 80