Mezuniyet Semineri (IE 589) Ders Detayları

Ders Adı: Mezuniyet Semineri
Kod: IE 589
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, bölümde araştırma kültürünü geliştirmek ve endüstri mühendisliği alanında yüksek lisans teori ve pratik bilginin ve deneyimin oluşturulmasıdır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans yapan tüm öğrencilerin alması zorunludur ve tez çalışmaları ile ilgili seminer vermeleri beklenmektedir.
İçerik: Tez konusu ile ilgili bir sunum yapılması.
Dönemi: Bahar
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5